Over Biz

BIZ zet in op veiligheid en versterking winkelcentrum Bergschenhoek

Bergschenhoek – Er mag wat aan het centrum van Bergschenhoek gedaan worden. Er is veel leegstand en heel erg bruisend wil het nog niet worden. Wethouder Abee gaf in de commissievergadering Algemeen Bestuur van 15 november nog een keer aan dat de gemeente faciliteert, maar dat het primair de taak van de ondernemers is om plannen voor een levendig winkelgebied te ontwerpen.

Peter Tetteroo

Winkeliersvereniging Bruisend Bergschenhoek komt dan ook in actie en heeft de Stichting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Bergschenhoek opgericht. De stichting heeft de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan de invoering van zo’n BIZ. Uit de draagvlakmeting bleek dat een wettelijk voldoende meerderheid van de ondernemers in het afgebakende gebied in het centrum van Bergschenhoek voorstander is van de invoering van de BIZ per 1 januari 2018.

Waarom een BIZ?

Met de invoering van een BIZ wordt ingezet op veiligheid en versterking van de kwaliteit in het centrum van Bergschenhoek. Er wordt een actieplan opgesteld door de stichting waarin onder andere acties worden opgenomen op het gebied van evenementen, vergroten van de veiligheid, onderhoud van het centrumgebied en extra zaken die die het centrum ten goede komen, zoals bemiddeling bij leegstand.

Een gezamenlijk door alle ondernemers gedragen investering in het eigen gebied brengt de ondernemers samen. Nadat voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor het draagvlak zal de BIZ heffing worden opgelegd aan alle gebruikers in het gebied. Hiermee wordt freeridersgedrag voorkomen. Freeriders zijn – kortgezegd – winkeliers die wel verdienen, maar niet in de kosten mee delen.

Eensgezind schoven de leden van de raadscommissie Algemeen Bestuur dit item als hamerstuk door naar de komende gemeenteraadsvergadering. Vanaf 1 januari 2018 zijn de verenigde winkeliers aan zet. Maak het maar bruisend!