Centrumontwikkeling Bergschenhoek

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van het centrum van Bergschenhoek. Samen met bewoners, ondernemers, de gemeente en de vastgoedeigenaren is er gewerkt aan een ontwerp.
Na diverse overleggen en het oprichten van een stuurgroep is er een programma van eisen opgesteld. Dit programma in combinatie met de ontwikkelingen die er zijn hebben ten grondslag gelegen aan de schetsontwerpen. De verwachting is dat het definitieve ontwerp medio 2022 gerealiseerd zal worden! Momenteel wordt er nog gewerkt aan de inrichting van het plein en aan de Dorpsstraat.