Centrumontwikkeling Bergschenhoek

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van het centrum van Bergschenhoek. Samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente wordt er al lange tijd gewerkt aan een ontwerp.
Na diverse overleggen en het oprichten van een stuurgroep is er een programma van eisen opgesteld. Dit programma in combinatie met de ontwikkelingen die er zijn hebben ten grondslag gelegen aan de schetsontwerpen.
De verwachting is dat het definitieve ontwerp medio 2020 gerealiseerd zal worden!
Indien er updates zullen zijn, dan zullen wij deze met u delen.